• 12 CZE 16
    • 0

    Medycyna szkolna

    Świadczenie usług medycznych w placówkach szkolnych dla uczniów od 6 do 19 roku życia. NZOZ Nasze Zdrowie zapewnia specjalistyczną opiekę w formie testów przesiewowych, pomocy uczniom z problemami zdrowotnymi, opieki stałej nad uczniami jej wymagającymi.