• 12 CZE 16
    • 0

    Pediatra

    Obejmuje kompleksowe badania oraz diagnozę stanu zdrowia dzieci. Każdy z młodych pacjentów może liczyć na pomoc – szczególnie w przypadkach różnego rodzaju infekcji, chorób alergicznych, stanów gorączkowych, problemów z układem pokarmowych.