W czasie opieki nad pacjentką położna pozostaje w ścisłym kontakcie z lekarzem ginekologiem oraz lekarzem POZ.

Położna zaangażowana jest w planowanie i realizację kompleksowej opieki pielęgniarsko – pielęgnacyjnej. W skład zadań pielęgniarskich wchodzi również poradnictwo planowania rodziny oraz działania poradniczo-położnicze, takie jak: opieka nad kobietą i niemowlęciem w okresie ciąży, porodu i połogu – do ukończenia drugiego miesiąca życia.

W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna poz współpracuje z lekarzem ginekologiem, lekarzem poz, pielęgniarką poz i przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.

Do zadań położnej zaliczają się także wykonywanie zabiegów leczniczych, cewnikowanie, zdejmowanie szwów, leczenie i opatrywanie oparzeń oraz ran, ustalanie diety.

Telefon kontaktowy

Czynny w godzinach pracy położnej:
+48 605 764 112