pomoc swiateczna

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (NiŚOZ) to pomoc medyczna udzielana przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej: internistów, pediatrów lub lekarzy rodzinnych. Świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Wszystkie konsultacje oraz zabiegi w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania.

Podczas świadczenia świątecznej opieki medycznej nie obowiązuje rejonizacja – pacjenci mogą korzystać z wszystkich punktów opieki nocnej na terenie woj. Pomorskiego.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

• nagłego zachorowania

• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

Lista najbliższych placówek znajduje się po prawej stronie. Całość dostępnych placówek świadczących Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną można odnaleźć na stronie NFZ Gdańsk.

Kartuzy

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach
ul. Floriana Ceynowy 7, Kartuzy
(58) 685 49 59

Sierakowice

Kaszubskie Centrum Medyczne
ul. Lęborska 34, Sierakowice
(58) 685 49 59

Gdynia

Szpitale Pomorskie w Gdyni
ul. Białowieska 1, Gdynia
(58) 660 32 49

Szpitale Pomorskie w Gdyni
ul. Wójta Radtkego 1, Gdynia
(58) 660 32 49

Szpitale Pomorskie w Gdyni
ul. Powstania Styczniowego 1, Gdynia
(58) 660 32 49

Wejherowo

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. (od 01.12.2017)
ul. A. Jagalskiego 10, Wejherowo
(58) 572 78 44

FALCK Wejherowo (01.10.2017-30.11.2017)
ul. Gdańska 47, Wejherowo
(58) 572 78 44

Gdańsk

COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku
al. Jana Pawła II, 50 Gdańsk
(58) 768 46 84

COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku
ul. Powstańców Warszawskich 1/2, Gdańsk
(58) 764 06 40

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku (pacjenci do 18 r.ż.)
ul. Polanki 119, Gdańsk
(58) 520 93 02

7 Szpital Marynarki Wojennej (pacjenci powyżej 18 r.ż.)
ul. Polanki 117, Gdańsk
(58) 520 93 02

Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku
ul. Świętokrzyska 4, Gdańsk
(58) 763 98 90

Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku
ul. Świętokrzyska 4, Gdańsk
(58) 763 98 90

Sopot

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska: Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie
ul. Bolesława Chrobrego 10, Sopot
(58) 555 81 44