• 07 WRZ 17
    • 0
    Krwiodawstwo Kielno 2017

    Krwiodawstwo Kielno 2017

    Mieszkańcy Kielna i okolic udowodnili, że bohaterem może zostać każdy z nas.