W NZOZ Nasze Zdrowie oferujemy Państwu wszystkie potrzebne i niezbędne badania w zakresie podstawowej opieki medycznej i specjalistycznej. Badania wykonywane są przez naszego partnera – laboratorium Bruss.

Wyniki można odebrać osobiście, (np. dla osoby bliskiej) za okazaniem stosownego upoważnienia, lub poprzez Internet – za pośrednictwem systemu Bruss.

Każdy wynik badań ma formę wydruku. Oprócz ich wyniku, na dokumencie podane są normy dla każdego badania oraz informacje czy wynik mieści się w jej ramach.

W pilnych przypadkach oferujemy możliwość wydrukowania wyników w ośrodku NZOZ Nasze Zdrowie jeszcze tego samego dnia – po godzinie 16.

Harmonogram pracy punktu pobrań materiałów laboratoryjnych:

Kielno

Wtorek 7.30 – 8.45
Piątek 7.30 – 9.00

Bojano

Wtorek 7.30 – 8.45

Szemud

Wtorek 7.30 – 8.45
Piątek 7.30 – 8.45