Медична допомога для громадян України / Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Повідомлення про проходження вакцинації дітей, які перейшли кордони Республіки Польщі з Україною у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави

Міністр охорони здоров’я повідомляє, що послуги, пов’язані із здійсненням профілактичних щеплень дітей, які проживають на території Республіки Польща у зв’язку зі збройним конфліктом на території України в рамках календаря вакцинації (Програма імунізації – PSO на 2022 р.), повинні бути надані в суб’єктах, які здійснюють лікувальну діяльність у сфері первинної медичної допомоги за такими правилами:

1. Особи, які перебувають на території Республіки Польща протягом періоду менше трьох місяців, можуть добровільно пройти вакцинацію, вказану у Програмі імунізації як обов’язкову для громадян Республіки Польща, з використанням вакцин, що надаються санітарноепідеміологічними станціями на підставі існуючих правил.

2. Вакцинація новонароджених проти туберкульозу та гепатиту В, а також подальші щеплення, передбачені Програмою імунізації, є обов’язковими для дітей, які народилися на території Республіки Польща.

3. Постекспозиційна вакцинація, яка необхідна для забезпечення здоров’я і життя пацієнта (правець, сказ), повинна проводитися негайно, відповідно до рішення лікаря.

4. Інформацію про вакцинацію вноситься до карти імунізації або в еКарта вакцинації, журналу вакцинації і медичної карти.

5. Про початок, продовження або доповнення реалізації профілактичної вакцинації в рамках Програми імунізації – PSO на 2022 р., включаючи дати вакцинації, щоразу вирішує лікар первинної медичної допомоги, який здійснює догляд за дитиною, відповідно до розробленого індивідуального календаря щеплень.

6. Особи молодше 19 років, які проживають на території Республіки Польща більше трьох місяців підлягають обов’язку профілактичної вакцинації відповідно до Програми імунізації.

Вакцинація дітей проти COVID-19 проводиться відповідно до рекомендацій, зазначених у повідомленнях Міністра охорони здоров’я № 15, 19, 20 і 21.

Komunikat w sprawie realizacji szczepień ochronnych u dzieci które przekroczyły granice polsko-ukraińską w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Minister Zdrowia informuje, że świadczenia związane z wykonaniem szczepień ochronnych u dzieci przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w ramach kalendarza szczepień ochronnych (Program Szczepień Ochronnych – PSO na 2022 r.) powinny być
wykonywane w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i odbywać się według poniższych zasad:

1. Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż trzy miesiące mogą dobrowolnie poddać się szczepieniom ochronnym określonym w Programie Szczepień Ochronnych jako obowiązkowe dla obywateli RP, z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na dotychczasowych zasadach.

2. Szczepienie noworodkowe przeciw gruźlicy oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, jak i dalsze szczepienia przewidziane w Programie Szczepień Ochronnych są obowiązkowe dla dzieci urodzonych na terenie RP.

3. Szczepienia poekspozycyjne, które są wymagane w zapewnieniu zdrowia i życia pacjenta (tężec, wścieklizna) powinny być wykonane niezwłocznie zgodnie z decyzją lekarza.

4. Szczepienia są dokumentowane w karcie uodpornienia lub w eKarcie Szczepień, Książeczce Szczepień oraz dokumentacji medycznej.

5. O rozpoczęciu, kontynuacji lub uzupełnieniu realizacji szczepień ochronnych z PSO na 2022 r., w tym o terminach szczepień decyduje każdorazowo lekarz POZ sprawujący opiekę nad dzieckiem, zgodnie z opracowanym indywidualnym kalendarzem szczepień.

6. Osoby poniżej 19 rż. przebywające na terytorium RP powyżej trzech miesięcy są objęte obowiązkiem wykonania szczepień ochronnych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

Szczepienia ochronne dzieci przeciw COVID-19 są wykonywane zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach Ministra Zdrowia nr 15, 19, 20 i 21.