• 26 STY 22
    • 0
    List do naszych pacjentów!

    List do naszych pacjentów!

    Brak zdecydowanych działań rządu w walce z pandemią ograniczył dostęp do pomocy medycznej pacjentom cierpiącym na inne choroby. Prosimy o zapoznanie się z listem który jest skierowany do Państwa naszych pacjentów.