• 05 WRZ 16
    • 0
    Krwiodawstwo Kielno 2016

    Krwiodawstwo Kielno 2016

    Mieszkańcy Kielna i okolic udowodnili, że bohaterem może zostać każdy z nas.