• 12 CZE 16
    • 0

    Badania laboratoryjne

    W NZOZ Nasze Zdrowie oferujemy Państwu wszystkie potrzebne i niezbędne badania w zakresie podstawowej opieki medycznej i opieki specjalistycznej. Wyniki można odebrać osobiście, (np. dla osoby bliskiej) za okazaniem stosownego upoważnienia, lub poprzez Internet – za pośrednictwem systemu Bruss.

    Więcej informacji ⇢